czech | english | deutsch

zpět na edukační stáže v azM

Zpráva Kateřiny Hillermannové, která absolvovala stáž v roce 2012

Zpráva o průběhu stáže, její přínos pro mě a moji práci

                Nejdříve bych chtěla poděkovat Nadaci Prof. Zdeňka  Zadáka  za umožnění mé účasti na edukační stáži v Univerzitní nemocnici Maastricht (academisch ziekenhuis Maastricht, dále jen AZM), která se konala ve dnech 28.10.2012 – 2.11.2012.

                Tato edukační stáž byla pro mě velkou zkušeností a příležitostí poznat úroveň zdravotnictví a péče o pacienta v Holandsku. Musím říci, že v navštíveném a analyzovaném objektu je komplex služeb proti běžným podmínkám českého zdravotnictví na vysoké úrovni, hlavně v oblasti organizace a rozdělení kompetencí v nemocnici. Navštívená nemocnice současně vykazuje vysoký stupeň kvality v celém komplexu péče o pacienta, ale též cyklické vzdělávání zdravotníků. Tato vysoká úroveň je současně podmíněna tím, že daná nemocnice má fakultní charakter a je přímo propojená na komplex vzdělávání lékařů.

                Organizace a rozdělení kompetencí v AZM mají velmi propracované, čímž nevzniká prostor pro vznik omylů a neefektivního rozdělení pracovních sil, z čehož se odvíjí výborná ekonomika nemocnice a tím její neustálý rozvoj.

                Dále bych chtěla upozornit na jistý stupeň odlišnosti od běžného přístupu k pacientovi v České republice, kdy pacient je často chápán spíše jako běžný materiál provozní linky. V navštíveném objektu bylo jednoznačně zřetelné, že pacient je stavěn do středu veškerého zájmu a dění. Pacienta berou jako trpícího člověka! Celek, který nemusí trpět jen jednou chorobou. Z hlediska struktury výkonů se v nemocnici snaží minimalizovat jeho zatížení absolvováním různých vyšetření a transportu na ně tím, že centralizují všechnu péči k pacientovi a proto zvyšují jeho komfort a pocit důležitosti jeho osoby.

                Dalším pro mě velkým poznatkovým přínosem byla struktura a organizace vzdělávání všech stupňů zdravotnického personálu v celkovém horizontu. Tato edukativní struktura se dle mého názoru s naším vzděláváním nedá srovnávat. Jejich výukové centrum je perfektní a zpětná vazba včetně možnosti poučit se z vlastních chyb je k nezaplacení.

                Odborná stáž byla pro mě, při pokusu o zachování maximálně možného stupně objektivity, vysokým poznatkovým přínosem. Stáž mi umožnila komparaci běžných podmínek v našem zdravotnictví a též na úrovni krajské fakultní nemocnice, kde jsem řadu let pracovala, tak ve vztahu k současné struktuře moji činnosti u praktického lékaře ve středně velkém městě.

                Objektivně musím říci, že získané poznatky byly zdrojem pro řadu nápadů jak z hlediska organizace řízení mé vlastní profesní činnosti realizovat řadu dílčích změn nejenom k lepšímu využití pracovního času, ale též ke zvýšení a zlepšení pocitu pacienta, že i u praktického lékaře je pro něj vytvářeno zázemí spolehlivé péče.

                Vysoce oceňuji realizovanou stáž, zejména pak v oblasti komplexního přístupu a organizaci jednotlivých dílčích odborných výkonů nezbytných pro péči o pacienta s ohledem na psychicko- pocitovou složku pacienta v průběhu jeho kontaktu s příslušným zdravotnickým zařízením.

 

Připravenost a zabezpečení edukační stáže ze strany Nadace a vedení AZM

                               Tato edukační stáž byla dle mého poznání výborně zorganizovaná s dosazením maximálně možného poznávacího efektu z hlediska všech složek činnosti zdravotnického personálu. Současně byl vytvořen dostatečný prostor pro vzájemné diskuze v naší skupině zdravotních sester z České republiky, včetně minimalizace ztrátových časů s ohledem na malou prostorovou distanci mezi ubytovacím zařízením a edukačním pracovištěm.

                Ze strany organizace v České republice musím objektivně konstatovat, že již způsob a termíny předávání informací a pokynů pro frekventantky odborné edukační stáže v dostatečném časovém intervalu před odletem bylo jasné a přehledné. Umožnilo tak výbornou přípravu na vlastní stáž.

                Velmi významnou roli při organizaci a průběhu stáže objektivně sehrála p. Viera Šandriková, která vykázala nejenom vysoký stupeň odbornosti, jazykové připravenosti, ale též organizační schopnosti, které nám umožnily efektivně využít disponibilní volný čas a získání celé řady obecných poznatků. Paní Šandriková svým aktivním působením realizovala podporu nejenom v průběhu vlastní odborné stáže v AZM a zde je nezbytné ocenit vysoký stupeň kvality a perfekcionismus se kterým nám překládala jednotlivé výklady, popřípadě námi vznášené dotazy i dílčí osobní dialogy mezi námi a zdravotním personálem nemocnice. Výborné organizační schopnosti, historické znalosti a osobní přístup k naší skupině prokázala též v rámci volného času, kdy naši skupinu provázela po Maastrichtu, kde nás postupně seznamovala nejenom s historií města, ale též památkami, zajímavostmi a to v širším kontextu. Závěrem této části bych chtěla říci, že nám byla bez ohledu na svůj volný čas neustále k dispozici a svým milým přátelským přístupem nás hladce a bez problémů provedla celou edukační stáží. Tímto bych ji ještě jednou chtěla moc poděkovat.

                Objektivně bych chtěla konstatovat, že z Holandské strany jsem se nejenom já, ale celá naše skupina setkalas velmi přátelským, vstřícným a vysoce odborným kvalifikovaným přístupem, který nám umožnil v čase naší odborné stáže získat maximum možných odborných poznatků, nejenom z hlediska komplexní péče o pacienta, ale též z hlediska organizace a řízení činnosti celé struktury zdravotního personálu.

                Domnívám se, že tyto akceptované poznatky vytváří základnu pro celou řadu vlastních úvah, vedoucích ke zlepšení provozu pracoviště kde jsem zaměstnána. Bez nadsázky bych chtěla konstatovat, že tuto realizovanou stáž chápu pro sebe jako vysoce přínosnou a cením si celého komplexu osobních poznatků. Chci říci, že 6 dní strávených na dané edukační stáži z odborného i všeobecně poznávacího hlediska nepovažuji za čas promarněný, ale naopak vysoce pozitivní ve všech oblastech možného poznání.

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne25.11.2012

 

                                                Kateřina Hillermannová

 

zpět na edukační stáže v azM

Výsledky výběru stážistů na edukační stáž 

Jmenný seznam: Barošová, Fejgl, Frýbová, Krauseová, Popková, Pulpánová Každý z uvedených stážistů obdrží informační ...

11.10.2019 více...

Vážení zdravotníci!

                                     Nadace pokračuje v organizaci edukačních stáží. Pro letošní rok ...

18.09.2019 více...

Podvodné E-maily

Pokud dostanete e-mail od naší Nadace (pravděpodobně z této adresy: bank@nadacepzz.cz) ohledně nějaké pohledávky, nereagujte na něho. ...

30.06.2014 více...

Výsledky výběru stážistek na edukační stáž v Univerzitní nemocnici Maastricht (2014)

Jmenný seznam: Bartošová, Černohorská, Fišarová, Hanusová, Jánská, Lebedinská, Mynaříková, Novotná, Pawliková, Pelikánová, ...

02.06.2014 více...

Přihlašte se na edukační stáž

Nadace bude i letos pokračovat v organizaci úspěšných edukačních stáží v Univerzitní nemocnici Maastricht (Holandsko). Proto si ...

02.05.2014 více...

Vážení zájemci o edukační stáž!

  Nejbližší edukační stáž v Maastrichtu je plánovaná v druhé polovině roku 2014. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte ...

28.11.2013 více...