czech | english | deutsch

HISTORIE

Nadace byla založena 7. června 1994 profesorem MUDr. Zdeněkem Zadákem, CSc.

Začínající vedení Nadace (1994 - 2010)
Správní rada: prof. MUDr. Zdeněk Zadák,CSc. - zřizovatel nadace a člen správní rady
                      Ing. Jiří Tilšar - předseda
                      Jana Tilšarová - členka správní rady
Revizor: PharmDr. Martin Staněk
Ekonom: Ing. Jiří Chalupník
V tomto složení trvalo od založení až do poloviny roku 2010.
 

Začínající složení Dozorčí rady (2002 - 2006)
Předseda:  PharmDr. Martin Staněk
Členové:  Marcela Vacková, Miroslava Šlemrová
Další členové od roku 2007: JUDr. Ing. Vladimír Neškudla, MUDr. Radomír Hyšpler, Irma Zadáková, Jana Krejcarová

Současné vedení Nadace

 

Správní rada: předseda  MUDr. Róbert Hromádka
                             člen  prof. MUDr. Zdeněk Zadák,CSc. - zřizovatel nadace
                             člen  Ing. Arch. Václav Zima

Dozorčí rada: předseda  JUDr. Ing. Vladimír Neškudla
                            člen  Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.
                            člen  MUDr. Eduard Havel, PhD.

 

NIF
V roce 2001 se Nadace zúčastnila výběrového řízení na přidělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF).
Na základě výsledků výběrového řízení a usnesení vlády ČR byly po schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v roce 2002 finanční prostředky převedeny na účet Nadace.

Zdroje Nadace
Výnosy z prostředků NIF (úroky ze vkladů, dluhopisů atd.)
Pořádání akcí (edukační kursy, kongresy, symposia, granty)
Reklamní akce
Podpora od dárců

Výsledky výběru stážistů na edukační stáž 

Jmenný seznam: Barošová, Fejgl, Frýbová, Krauseová, Popková, Pulpánová Každý z uvedených stážistů obdrží informační ...

11.10.2019 více...

Vážení zdravotníci!

                                     Nadace pokračuje v organizaci edukačních stáží. Pro letošní rok ...

18.09.2019 více...

Podvodné E-maily

Pokud dostanete e-mail od naší Nadace (pravděpodobně z této adresy: bank@nadacepzz.cz) ohledně nějaké pohledávky, nereagujte na něho. ...

30.06.2014 více...

Výsledky výběru stážistek na edukační stáž v Univerzitní nemocnici Maastricht (2014)

Jmenný seznam: Bartošová, Černohorská, Fišarová, Hanusová, Jánská, Lebedinská, Mynaříková, Novotná, Pawliková, Pelikánová, ...

02.06.2014 více...

Přihlašte se na edukační stáž

Nadace bude i letos pokračovat v organizaci úspěšných edukačních stáží v Univerzitní nemocnici Maastricht (Holandsko). Proto si ...

02.05.2014 více...

Vážení zájemci o edukační stáž!

  Nejbližší edukační stáž v Maastrichtu je plánovaná v druhé polovině roku 2014. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte ...

28.11.2013 více...