czech | english | deutsch

Rok 2011

 

Slavnostní inaugurace nových  orgánů    3.2.2011     prohlížet fotky 
Nadace dne 3.2.2011 pří příležitosti slavnostního jmenování orgánů Nadace pořádala setkání s osobnostmi (mimo jiné prezidentka České asociace sester, primátor Hradce Králové, zástupci královéhradeckého kraje, biskupství a mnoho dalších příznivců a přátel Nadace). V rámci setkání byl odprezentován i program "Komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů".

 

XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny     8.-9.9.2011    prohlížet fotky
Nadace pravidelně podporuje i ČAS region Hradec Králové, jinak tomu nebylo ani v roce 2011. Finanční dar ve výši 35. Tisíc Kč byl určen na podporu vydání tiskových materiálů  tohoto mezinárodního kongresu. Na kongresu vystoupila mimo jiné i paní Bc. Eva Nováková, která odprezentovala své poznatky z edukační stáže.

 

Edukační stáž v Maastrichtu     23.-28.10.2011     prohlížet fotky
Už po sedmnácté Nadace zorganizovala edukační stáž v Univerzitní nemocnici Maastricht v Holandsku. Stáže se zúčastnilo celkem 12 vybraných zdravotních sester ve dvou skupinách se zaměřením na onkologii, především výživu u onkologických pacientů. 

 

 

Výsledky výběru stážistů na edukační stáž 

Jmenný seznam: Barošová, Fejgl, Frýbová, Krauseová, Popková, Pulpánová Každý z uvedených stážistů obdrží informační ...

11.10.2019 více...

Vážení zdravotníci!

                                     Nadace pokračuje v organizaci edukačních stáží. Pro letošní rok ...

18.09.2019 více...

Podvodné E-maily

Pokud dostanete e-mail od naší Nadace (pravděpodobně z této adresy: bank@nadacepzz.cz) ohledně nějaké pohledávky, nereagujte na něho. ...

30.06.2014 více...

Výsledky výběru stážistek na edukační stáž v Univerzitní nemocnici Maastricht (2014)

Jmenný seznam: Bartošová, Černohorská, Fišarová, Hanusová, Jánská, Lebedinská, Mynaříková, Novotná, Pawliková, Pelikánová, ...

02.06.2014 více...

Přihlašte se na edukační stáž

Nadace bude i letos pokračovat v organizaci úspěšných edukačních stáží v Univerzitní nemocnici Maastricht (Holandsko). Proto si ...

02.05.2014 více...

Vážení zájemci o edukační stáž!

  Nejbližší edukační stáž v Maastrichtu je plánovaná v druhé polovině roku 2014. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte ...

28.11.2013 více...