czech | english | deutsch

POSLÁNÍ

Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie má poměrně široký okruh zájmů, což vyplývá i z názvu Nadace.

 

Zaměření Nadace je tématické:

1. Rozvoj v oblasti klinické výživy, metabolických nemocí a stárnutí.

2. Podpora klinického vývoje, vzdělání a výzkumu v uvedených oblastech –  organizování sympózií, kongresů, kurzů a seminářů. Podpora vývoje nových léčebných a diagnostických metod.

3. Podpora personálního rozvoje.

V oblasti personálního rozvoje se Nadace snaží podporovat a vzdělávat sestry, ty, které se v dnešní době zdají být méně důležité, jejich práce není doceněna a přitom se denně starají o nemocné. Jejich práce je víc než přínosná a proto se Nadace i do budoucna bude snažit podporovat nelékařský personál, protože jenom čas zhodnotí to, co má povahu vizionářství.

Nadace zároveň pravidelně podporuje Českou asociaci sester. Individuální podpora účasti sester na kurzech, jazykové vzdělávání. Taktéž podporuje studenty medicíny v účasti na pregraduálních stážích na klinice Mayo v USA, mladé lékaře do 35 let.  

Výsledky výběru stážistů na edukační stáž 

Jmenný seznam: Barošová, Fejgl, Frýbová, Krauseová, Popková, Pulpánová Každý z uvedených stážistů obdrží informační ...

11.10.2019 více...

Vážení zdravotníci!

                                     Nadace pokračuje v organizaci edukačních stáží. Pro letošní rok ...

18.09.2019 více...

Podvodné E-maily

Pokud dostanete e-mail od naší Nadace (pravděpodobně z této adresy: bank@nadacepzz.cz) ohledně nějaké pohledávky, nereagujte na něho. ...

30.06.2014 více...

Výsledky výběru stážistek na edukační stáž v Univerzitní nemocnici Maastricht (2014)

Jmenný seznam: Bartošová, Černohorská, Fišarová, Hanusová, Jánská, Lebedinská, Mynaříková, Novotná, Pawliková, Pelikánová, ...

02.06.2014 více...

Přihlašte se na edukační stáž

Nadace bude i letos pokračovat v organizaci úspěšných edukačních stáží v Univerzitní nemocnici Maastricht (Holandsko). Proto si ...

02.05.2014 více...

Vážení zájemci o edukační stáž!

  Nejbližší edukační stáž v Maastrichtu je plánovaná v druhé polovině roku 2014. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte ...

28.11.2013 více...