czech | english | deutsch

Prof. MUDr. Zdeněk  Zadák, CSc.                                                                

Úprkova 679, 500 09 Hradec Králové
Datum narození:  3. dubna 1937
Vzdělání:  Univerzita Karlova v Praze, Lékařská Fakulta v Hradci Králové v roce 1961
 

Pracovní zařazení:
1961-1963  Lékař, Vojenská nemocnice České Budějovice
1963-1966 Praktický lékař, Jindřichův Hradec
1966-1983 asistent, samostatně pracující lékař, II. interní klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
1983-1991 Vedoucí lékař metabolické JIP, II. interní klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
1991-2003 Přednosta, Klinika gerontologická a metabolická Fakultní nemocnice v Hradci Králové
2003-2006 Proděkan pro vědu, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
2003 - dosud Vedoucí, Centrum pro výzkum a vývoj LFUK a FN v Hradci Králové

Odborná způsobilost:
1965 atestace I. stupně z vnitřního lékařství
1974 atestace II. stupně z vnitřního lékařství    
2003 atestace z Gerontologie a geriatrie
2011 nadstavbová  specialisace z Klinické výživy a intenzívní metabolické péče                   
 

Vědecké hodnosti:
1976 kandidát věd (CSc.) - Výzkum v oblasti poruch metabolismu a výživy, rizikové faktory kardiovaskulárních chorob - diagnostika a prevence
1980 docent - diagnostika a léčba v oblasti intenzivní medicíny, poruch látkové přeměny a výživy
1994 profesor pro obor nemocí vnitřních
 

Čestná členství :
1995 - čestný člen Slovenské společnosti parenterální a enterální výživy;
2002 - čestný předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP; 2002 - čestný člen Polské společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče;
2002 - čestný člen České internistické společnosti;
2008 - čestný člen Německé společnosti klinické výživy (Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin);
2010 - čestný člen Vědecké rady LF UK Hradec Králové;
2011 – člen vědecké rady Aesculap Academy
2011 – člen Nutrition Global Advisory Board
 

Redakční rady časopisů
1993 - člen redakční rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus (Praha);
1998 - člen redakční rady časopisu Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa (Praha);
2002 - člen redakční rady časopisu Česká geriatrická revue (Praha);
2003 - člen redakční rady časopisu Medicína po promoci (Praha);
2006 - člen redakční rady časopisu Biomedical Papers (Olomouc);
2006 - člen redakční rady časopisu Polish Journal of Human Nutrition( Varšava);
2008 - member of Editorial Advisory Board časopisu Clinical Nutrition (Londýn);
2009 - člen redakční rady časopisu Acta Medica (Hradec Králové);
2011 - odborný konzultant MZ ČR pro oblast lékařského výzkumu.

Výuková činnost:
- člen oborových rad PGS v oboru gerontofarmacie, klinické farmacie, při FaF UK Hradec Králové,  a v oboru vnitřní nemoci při LF UK Hradec Králové,
- předseda státní zkušební  komise Vnitřní lékařství,
- člen specializační zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Vnitřní lékařství

Výzkumné pobyty a visiting professor:
- 1987 studij.pobyt Itálie (Univ. Řím, Miláno, LF Terst),
- 1988-1989 dlouhodobý věd. pobyt v Glasgow (Royal Infirmary Univ. of Glasgow),
- 1995  3měs.věd. pobyt v Royal Univ. Hosp. v Liverpoolu (UK),
- 1997  2měs. visiting professor v Royal Univ.Hosp. v Liverpoolu (UK),
- 2002 1měs.věd.pobyt v Royal Univ.Hosp.Liverpool (UK),
- 2004 1měs. věd.pobyt v Royal Univ.Hosp. v Liverpoolu (UK),
- 2006 1měs.věd.pobyt v Royal Univ.Hosp. v Liverpoolu (UK)
- 2007 1měs.visiting professor Royal Univ.Hosp. v Liverpoolu (UK),
- 2009 1měs.visiting professor Univ. Hosp. Southampton (UK)


2007 - president evropského kongresu ESPEN v Praze (29th ESPEN Congress), člen výboru ESPEN
2008 - Aesculap Academy (International Seminar School in Clinical Nutrition), St. Petersburg, Rusko – zvaný přednášející
2010 - Aesculap Academy (International Seminar School in Clinical Nutrition), Vladivostok, Rusko- vyzvaný řečník
2011 - Aesculap Academy (International Seminar School in Clinical Nutrition) Novosibirsk, Kemerovo, Rusko –  vyzvaný přenášející

Přehled současné vědecké práce:
Hlavní řešitel výzkumného záměru MZO 00179906, spoluřešitel grantu MPO FI-IM5/195, FI-IM5/098
Hlavní řešitel 19 grantů, 2 konzorcií a 1 výzkumného záměru a spolupráce 23 grantů (1992-2011).
Celkově dosažený  IF  -  283.749 
Celkově 414 citací (ISI Web of Knowledge)

Autor 10 knih  a autor 39 kapitol v monografiích.

Spoluautor 10 užitných vzorů, 4 patentů, 1 ověřené technologie, 1 funkčního vzorku a 1 průmyslového vzoru.

V roce 1994 založil  nadaci pro rozvoj v oblasti metabolismu, výživy a gerontologie.Cílem nadace je přednostně podporovat  vzdělávání zdravotních sester,dietních terapeutů a tím dosáhnout  jejich špičkové odborné, jazykové a etické úrovně. V současné době se nadace soustřeďuje na edukaci různých zdravotnických  odborností na výživu nemocných trpících zhoubnými nádory. Nadace organizuje a vysílá již po dobu 17 let na své náklady každoročně z celé republiky  skupiny  zdravotních sester různých odborností na stáže  do Universitní nemocnice v Maastrichtu.                                      
Jako  zřizovatel Nadace je prof. Zadák trvale členem správní rady Nadace.                                                                                           
 

Výsledky výběru stážistů na edukační stáž 

Jmenný seznam: Barošová, Fejgl, Frýbová, Krauseová, Popková, Pulpánová Každý z uvedených stážistů obdrží informační ...

11.10.2019 více...

Vážení zdravotníci!

                                     Nadace pokračuje v organizaci edukačních stáží. Pro letošní rok ...

18.09.2019 více...

Podvodné E-maily

Pokud dostanete e-mail od naší Nadace (pravděpodobně z této adresy: bank@nadacepzz.cz) ohledně nějaké pohledávky, nereagujte na něho. ...

30.06.2014 více...

Výsledky výběru stážistek na edukační stáž v Univerzitní nemocnici Maastricht (2014)

Jmenný seznam: Bartošová, Černohorská, Fišarová, Hanusová, Jánská, Lebedinská, Mynaříková, Novotná, Pawliková, Pelikánová, ...

02.06.2014 více...

Přihlašte se na edukační stáž

Nadace bude i letos pokračovat v organizaci úspěšných edukačních stáží v Univerzitní nemocnici Maastricht (Holandsko). Proto si ...

02.05.2014 více...

Vážení zájemci o edukační stáž!

  Nejbližší edukační stáž v Maastrichtu je plánovaná v druhé polovině roku 2014. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte ...

28.11.2013 více...